ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

1. เลือกหัวข้อการประชุมที่ต้องการจะเข้าร่วม 2. ตรวจสอบว่าที่นั่งเต็มหรือไม่ 3. ทำการลงทะเบียนโดยใส่ชื่อ-สกุล หน่วยงาน อีเมล์ที่ติดต่อได้

 • Image

  ค้นหาการประชุม

  คลิ๊กที่เมนูลงทะเบียน หลังจากนั้นให้คลิ๊กเลือกการประชุมที่สนใจ

 • Image

  ลงทะเบียน

  คลิ๊กดูรายละเอียดการประชุม จากนั้นให้กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม

 • Image

  เข้าร่วม

  เช็ควันเวลาที่จัดประชุม จากนั้นเข้ายืนยันการเข้าร่วมหน้างานประชุม